Sorumluluk Reddi Beyanı

GİZLİLİK: Bu e-posta ve onunla iletilen tüm dosyalar gizlidir ve yalnızca muhatap oldukları kişi veya kuruluşun kullanımına yöneliktir. Bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, lütfen sistem yöneticisini bilgilendirin. Bu ileti gizli bilgiler içerir ve yalnızca adı geçen kişiye yöneliktir. Adlandırılmış muhatap değilseniz, bu e-postayı yaymamalı, dağıtmamalı veya kopyalamamalısınız. Bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız lütfen göndereni derhal e-posta ile bilgilendirin ve bu e-postayı sisteminizden silin. Hedeflenen alıcı değilseniz, bu bilgilerin içeriğine dayanarak ifşa etmenin, kopyalamanın, dağıtmanın veya herhangi bir eylemde bulunmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtmek isteriz.

GÜVENLİK: MergenPro için müşterilerinin güvenliği yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle, mesajın hatasız ve virüssüz olmasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Ne yazık ki, çabalarımıza rağmen, e-postalarda yer alan verilere virüs bulaşabilir, ele geçirilebilir veya bozulabilir, e-postanın tam güvenliği sağlanamaz. Bu nedenle, gönderici bu e-postanın içeriğini görüntülemenin neden olduğu herhangi bir zarardan sorumluluk kabul etmediğinden, alıcı e-postayı uygun yazılımlarla tehditlere karşı kontrol etmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Bu e-posta içeriğinde bulunan veya tarafınızca e-posta atılması suretiyle elde edilen Kişisel Veriler ile ilgili Veri Sorumlusu MergenPro A.Ş. firmasıdır. Elde edilen Kişisel Veriler, MergenPro sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin MergenPro firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-posta’ya cevap vererek göndereceğiniz e-postalar içerisinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanunun 5/2-e hükmünde belirtilen “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” ve 5/2-f hükmünde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hükümlerine istinaden işlenmektedir. MergenPro’ya tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen Kişisel Veriler Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Tedarikçiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. E-posta yoluyla Veri Sorumlusu MergenPro’ya iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “https://www.mergenpro.com/gdpr” adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.