GDPR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

MergenPro, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine çeşitli kampanya bilgileri, yeni ürünleri hakkında tanıtım metinleri ve promosyon teklifleri göndererek kişisel veri toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir. MergenPro, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Web sitemiz üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı İzni” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. MergenPro, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. MergenPro’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.MergenPro.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MergenPro’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MergenPro, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. Bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece web sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde MergenPro, bu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Web sitemizin kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Kişisel Veriler ile ilgili Veri Sorumlusu MergenPro A.Ş. firmasıdır. Elde edilen Kişisel Veriler, MergenPro sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar ile bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin MergenPro firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. E-posta’ya cevap vererek göndereceğiniz e-postalar içerisinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanunun 5/2-e hükmünde belirtilen “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” ve 5/2-f hükmünde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hükümlerine istinaden işlenmektedir. MergenPro’ya tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen Kişisel Veriler Ürün veya Hizmet Alan Kişi ve Tedarikçiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. E-posta yoluyla Veri Sorumlusu MergenPro’ya iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.