Bilgi Yönetimi ve Güvenliği

Temel olarak bilgi yönetimi tüm bilgilerinizin kontrolünü ele almaktır. Kulağa basit gelmesine karşın bilgi yönetimi gerçekte oldukça karmaşıktır. İşletmelerde her geçen gün işlenmesi, depolanması ve kullanılması gereken veriler artmaktadır. Bilgi yönetimini yanlış anlamak işletmenin maliyetlerini oldukça arttırabilir. Sadece düzenleyici ve denetleyici kurumların standartlarına, kanun ve yönetmeliklere uymak için değil; aynı zamanda ürün geliştirme, satışları arttırma, müşteri hizmetleri memnuniyeti, vb. konular için de verilerden azami değer elde edilmesini sağlar.

Veri hacmi ise katlanarak büyümektedir. Bu veriler arasında Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veriler, Elektronik ve Kağıt Belgelerler, İç ve Dış Kaynaklı Veriler, Dijital Video ve Ses Verileri büyük yer almaktadır. Bilgi yönetimi ve kayıt yönetiminden oldukça farklıdır ve bir plan dahilinde ele alınmalıdır.

Bilgi güvenliği ise varlıkların ve sistemlerin uygun kontroller, politikalar, prosedürler, yazılımlar ve donanımlar aracılığıyla korunmasıdır. Bir kurumdaki alanlar güvenlik prosedürlerine entegre edilmediğinde, kapsama alanında şirkete zarar verebilecek ölçüde güvenlik boşlukları ortaya çıkabilir. Bilgi yönetişimi dikey silolarda çalışan iş alanlarını yatay olarak entegre ederek bu boşlukları kapatan bir çerçeve sağlar. Bilgi yönetimi bir organizasyonun koordineli, disiplinler arası bilgi değerini optimize ederken bilgi uyumluluğu gereksinimlerini karşılama ve bilgi risklerini yönetme yaklaşımıdır.

Yaşadığımız bilgi çağında, işletmeler en önemli kaynakları olan şirket ve müşteri verilerini korumakta zorlanmaktadır. Her yıl işletmeler veri sızıntısı nedeniyle milyarlarca lira zarar ederken bir yandan da milyonlarca lira para cezası ödemektedirler. Ek olarak, şirketlerin itibarı nezdinde onarılamaz zarar oluşmaktadır. Sağlam bir bilgi yönetim planı uygulamak kurban olmaktan kaçınmanın ve şirketin bilgilerini güvende tutmanın anahtarıdır. Bilgisayarların yaygın kullanımı ile bilgisayar güvenliği konusunda sürekli endişeler olmuştur. Bilişim sistemlerine ek olarak çok büyük bir miktarda veri üreten akıllı telefonlar, tabletler, vb. veri kaynakları vardır. Günümüzün suçluları yüksek derecede teknik becerilere sahiptir ve teknoloji daha yaygın hale geldikçe siber suçluların sayısı artmaya devam edecektir. Fiziksel dünyada bildiğimiz şekliyle suç yeni teknolojiler ile evrimleşerek yeni suç tanımları oluşturmaya ve sanal dünyada da yaygınlaşmaya devam edecektir.

Bilgi Yönetimi ve Güvenliği ihtiyaçlarınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal