Bilgisayar Adli Bilişim

İngilizce “Computer Forensics” olarak adlandırılan “Bilgisayar Adli Bilişim” metodolojisi günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Her ne kadar “forensics” ifadesinin kelime anlamı, “bir suçla ilgili nesneleri veya maddeleri incelemeyi içeren suçları çözmenin bilimsel yöntemleri” olarak tanımlansa da bilim dalı olarak adli bilişim özünde çoğu geleneksel adli disiplinden farklıdır. Bilgisayar incelemelerinin yalnızca kontrollü bir laboratuvar ortamında değil, hemen hemen her yerde yapılması gereklidir. Birçok adli bilim disiplininde olduğu gibi yorumlayıcı sonuçlar üretmek yerine, bilgisayar adli bilimi doğrudan bilgi ve veriler üretir. 80’li yıllarda yeni bir adli bilim disiplini olarak ortaya çıkan adli bilişim, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sürekli bir değişim içerisindedir.

Adli bilişim metotlarının mevcut siber güvenlik çözümleri ile kullanımı ağ ve bilgisayar güvenliği için kurumların “derinlemesine savunma” yaklaşımını desteklemektedir. Adli bilişimin hukuksal ve teknik yönlerini anlamak ve kullanmak siber güvenlik içerisinde sistemler hakkında çok önemli bilgilerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

Kişisel verilerin (ve her türlü verinin) korunması ile ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uyum için gerek analiz gerekse koruma için adli bilişim araçlarının kullanımı oldukça yarar sağlamaktadır. Kritik ve hassas verileri etkileyen bir olay durumunda adli bilişim araçlarını kullanan kurumlar, sağlam bir güvenlik politikası izlediklerini rahatlıkla gösterebilmekte ve olası davalardan veya düzenleyici kurum denetimlerinin olumsuz sonuçlarından kaçınabilmektedir.

Kalıcı ve uçucu verilerin (silinmiş, zarar görmüş, şifrelenmiş olsa dahi) belirlenmesi, toplanması, korunması ve analiz edilmesi herhangi bir güvenlik olayının, iç veya dış tehdittin, suçun ortaya çıkarılmasını sağlamakla beraber kurumların izinsiz giriş tespiti ve güvenlik açığı değerlendirmeleri süreçlerinde de kolaylık sağlamaktadır.

Adli bilişim çalışmalarınızda ihtiyacınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal