Dijital Adli Bilişim Olay Müdahalesi (DFIR)

Dijital Adli Bilişim Olay Müdahalesi (DFIR), siber güvenlik içinde siber saldırıların tanımlanması, araştırılması ve düzeltilmesine odaklanan bir alandır.

DFIR’in iki ana bileşeni Dijital Adli Bilişim ve Olay Müdahalesidir. Bir saldırının devam edip etmediğini ve arkasında kimin olabileceğini belirlemek için sistem verilerini, kullanıcı etkinliğini ve diğer sayısal delillerin incelenmesi, bir kurumun bir veri ihlaline karşı hazırlanması, ihlalin algılanması, sınırlanması ve bu ihlalden kurtulmak için izleyeceği kapsamlı bir süreçtir.

Uç noktaların çoğalması ve genel olarak siber güvenlik saldırılarının artması nedeniyle, DFIR, kuruluşun güvenlik stratejisi ve tehdit avı yetenekleri içinde merkezi bir yetenek haline gelmiştir. Buluta geçişin yanı sıra uzaktan tabanlı çalışmanın hızlanması, kuruluşların ağa bağlı tüm cihazlarda çok çeşitli tehditlere karşı koruma sağlama ihtiyacını daha da artırmıştır.

DFIR geleneksel olarak reaktif bir güvenlik işlevi olmasına rağmen yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi gelişmiş araçlar ve ileri teknolojiler, bazı kuruluşların önleyici tedbirleri etkilemek ve bilgilendirmek için DFIR etkinliğinden yararlanmasını sağlamıştır. Bu gibi durumlarda, DFIR proaktif güvenlik stratejisinin bir bileşeni olarak da düşünülebilir.

Dijital adli bilişim metodolojisi, bilgisayar acil durum müdahale ekibinin (CERT) veya bilgisayar güvenlik olayı müdahale ekibinin (CSIRT) bir güvenlik olayına yanıt vermesi için gerekli bilgi ve kanıtları sağlar.

Dijital adli inceleme Dosya Sistemi, Bellek (RAM), Ağ, Kütük Kayıtları incelemelerini içermektedir. Ekibin saldırılara yanıt vermesine yardımcı olmanın yanı sıra tam iyileştirme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Dijital adli inceleme denetçilere sunulmak veya olası davaları desteklemek için kanıt sağlamayı da içermektedir. Ayrıca DFIR ekibinin analizi, önleyici güvenlik önlemlerinin şekillendirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kurumun genel riski azaltmasını ve gelecekteki yanıt sürelerini hızlandırmasını sağlamaktadır.

Dijital adli bilişim ve olay müdahalesi iki ayrı işlev olarak görülse de birbirleri ile yakından ilişkilidir ve bazı yönlerden birbirine bağımlıdır. DFIR’ye bütünleşmiş bir yaklaşım benimsemek, kuruluşlara birçok önemli avantaj sağlamaktadır.

Dijital Adli Bilişim Olay Müdahalesi (DFIR) çalışmalarınızda ihtiyacınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal