E-Keşif

Elektronik keşif (E-Keşif) bir hukuksal dava veya soruşturmada kullanılmak üzere elektronik olarak depolanan bilgilerin (ESI) tanımlanmasının, toplanmasının ve sonuçların analiz edilmesidir. Elektronik Olarak Depolanan Bilgiler, sadece e-postalar, belgeler, sunumlar, dokümanlar, veritabanları, vb. verileri ile sınırlı değildir. Anlık mesajlaşma, ses ve video dosyaları, sosyal medya ve web siteleri gibi birçok farklı veri de E-Keşif incelemelerinde kullanılmaktadır.

E-keşif süreçleri üretilen ve depolanan elektronik verilerin büyük hacmi nedeniyle genellikle uygun araçların ve yazılımların kullanılmaması nedeni ile uzun sürmektedir. Basılı belgelerin aksine elektronik belgeler daha dinamiktir; saat-tarih damgaları, belgeyi oluşturan kişi, paylaşım ve dosya özellikleri bilgilerini meta veriler olarak içerir. Elektronik olarak depolanan bilgiler için orijinal içeriğin ve meta verilerin korunması, daha sonra oluşabilecek kanıtlarla oynama veya doğruluğun kanıtlanamayacağı gibi karşı taraf iddialarını ortadan kaldırmak için gereklidir.

İnceleme konusu tanımlandıktan sonra ilgili belgeler (hem elektronik hem de basılı kopya materyaller dahil) ve veriler değiştirilemeyecek, silinemeyecek ve imha edilemeyecek şekilde toplanır ve saklanır. Bu veriler toplandıktan sonra incelemeciler tarafından kullanılmak üzere ayıklanır ve indekslenir. İncelemede konu ile alakalı olmayan veriler ayırılır ve kalan analiz edilir. Sonuç verileri daha sonra güvenli bir ortamda yasal konularla ilgili kişilerle paylaşılır.

E-keşif için bilgisayar destekli inceleme ve analiz yazılımların kullanılması inceleme gerektiren belge sayısını azaltır ve hukuk ekibinin incelediği belgelere öncelik vermesine olanak sağlar. Belge sayısındaki azalma, toplam çalışma saatini ve dolayısıyla maliyetleri azaltır.

E-Keşif incelemelerinde ihtiyacınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal