E300 E-Keşif (E-Discovery) Temelleri

  • Süre

    2 Gün

  • Seviye

    Başlangıç

E-Keşif çalışmaları tanımlanmış ve tekrarlanabilir süreçler olarak ele alınmadığında zaman kaybına, artan maliyetlere ve olası yasal yaptırımlara neden olabilir. Gerekli e-keşif yönetimi ilkelerini uygulayarak ve araçları kullanarak süreçleri çok daha kontrollü ve risk almadan yönetebilirsiniz. Bu eğitimde kişisel veriler gibi yasal süreçler göz önüne alınarak, maliyet bilincine sahip bir şekilde e-keşif çalışmaların nasıl yapacağı üzerinde durulacaktır. İzlenmesi gereken adımlar örnek uygulamalar üzerinden gösterilecektir. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen farklı düzeylerdeki avukatlar, hukuk uzmanları, BT ve teknoloji uzmanları için oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

MODÜL 1
• E-Keşif Metodolojisi
• Proje Yönetimi

MODÜL 4
• Ön Değerlendirme Süreçleri (ECA ve EDA)
• Strateji ve Prensipleri
MODÜL 2
• Elektronik Olarak Saklanan Verilerin (ESI) Korunması
MODÜL 5
• İnceleme
• Teknoloji Destekli İnceleme (TAR)
MODÜL 3
• Verilerin Toplanması
MODÜL 6
• Raporlama
MergenPro Logo Horizontal