F301 Dijital Delillere İlk Müdahale Eğitimi

  • Süre

    2 Gün

  • Seviye

    Başlangıç

Farklı tipteki dijital delil içeren cihazlara ilk müdahale ve sonrasında yapılacak incelemeler konusunda uluslararası kabul görmüş adli bilişim yaklaşımları hakkında bilgiler ve tavsiyeler içermektedir. Bu eğitimde yasal bir dayanağa veya yetkiye sahip profesyonellerin arama, el koyma, delil zincirini koruma, analiz etme, raporlama, ceza/kovuşturma/yargı sürecinde ibraz, delil değerlendirmesi, kabul edilebilirlik değeri vb. aşamalarda ilgili yasal sürece ve usule ilişkin konular ele alınmaktadır.
Elektronik ve dijital delillerin aranması ve el konulması ile ilgili uygulamalar detaylı bir şekilde ele alınmakta; bilgi güvenliği personelinin, kolluk kuvvetlerinin, savcıların, avukatların ve bilirkişilerin ilk müdahale anında uygulanan süreçleri takip edebilecek teknik yeterliliğe sahip olması amaçlanmaktadır. Delillere ilk müdahale anında “delil olma özelliği” için gerekli süreçlere uyum sağlanmadığında soruşturmalar olumsuz yönde etkilenmektedir.

MODÜL 1
• Adli Bilişim Metodolojisi
• Dijital Delil Kavramı

MODÜL 4
• Arama ve Dijital Delillerin Toplanması
MODÜL 7
• Özel prosedürler (Mobil Cihazlar, Bulut Verileri, Taşınabilir Bilgisayarlar, Taşınabilir Bellekler, GPS Cihazları, Dijital Kameralar, Sunucular, IoT Cihazlar, Oyun Konsolları, Akıllı Ev Cihazları, Güvenlik Kameraları, Sanal Cüzdanlar, Taşıtlar)
MODÜL 2
• Ceza Muhakemesi Kanunu
• Türk Ceza Kanunu

MODÜL 5
• Uçucu Veriler ve RAM
MODÜL 3
• Hazırlık Aşaması
MODÜL 6
• İmaj Alma, Hash Kavramı ve Kullanımı
MergenPro Logo Horizontal