L300 Hukukçular için Adli Bilişim ve Dijital Deliller Eğitimi

  • Süre

    2 Gün

  • Seviye

    Başlangıç

Hukukçular için Adli Bilişim ve Dijital Deliller Eğitimi​

Hukuk uzmanları için özel olarak tasarlanmış bu eğitim programı ile Adli Bilişim ve Dijital Kanıtların karmaşık dünyasını keşfedin. Bu kapsamlı kurs, hukuk profesyonellerinin dijital ortamlarda gezinmelerini, elektronik kanıtları anlamalarını ve mahkeme salonundaki yeteneklerini güçlendirmelerini sağlar.

Tüm dünyada olduğu gibi gelişen teknolojilere bağlı olarak Türkiye’de bilişim suçlarının sayısı yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Türk hukuk sisteminde dijital deliller Ceza Muhakemesi Kanununun 134 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir.

Ceza muhakemesinde kullanılan klasik deliller gözle görülebilir nitelikte, üzerinde el koyma ve muhafaza altına alma kararları verilerek kolayca elde edilebilir deliller iken, bilişim suçlarında söz konusu olan elektronik deliller, klasik delillerden farklı olarak soyut bir yapıya sahiptirler.

Elektronik deliller ulaşması mutlaka uzmanlık gerektiren bir takım teknik inceleme ve analiz metotlarına başvurma zorunluluğu doğuran delillerdir. Elektronik deliller çabuk bozulabilir, değişebilir, değiştirilebilir, kaybolabilir veya yok olabilir niteliktedir. Bu nedenle dijital aygıtlar üzerinde yapılacak incelemeler son derece önem taşımaktadır. Bir bilgisayar mühendisinin ya da programcısının incelemeleri çoğu zaman yeterli olmamaktadır.

Toplanması, muhafaza edilmesi uzmanlık gerektiren çok hassas nitelikteki elektronik delillerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi de oldukça karmaşık, uzmanlık gerektiren ve masraflı bir süreçtir.

Bu eğitimde hukukçular için çoğu zaman karmaşık olarak görülen adli bilişim süreçleri ve dijital delil kavramı kapsamlı olarak ele alınacaktır. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen farklı düzeylerdeki avukatlar, hukuk uzmanları, BT ve teknoloji uzmanları için oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

MODÜL 1
• Ceza Muhakemesinde Delil
MODÜL 4
• Ceza Muhakemesinde Elektronik Delillerin Toplanmasına İlişkin Yaşanan Sorunlar
• Uluslararası Hukukta Elektronik Delillerin Toplanmasında Uyulacak İlkelere İlişkin Düzenlemeler ve Güncel Sorunlar
MODÜL 2
• Elektronik Ortam, Elektronik Veri ve Elektronik Delil Kavramları
• Adli Bilişim ve Delillerin Toplanması

MODÜL 5
• Bilişim Suçlarının İşleniş Şekilleri
MODÜL 3
• Elektronik Delillerin Kabul Edilmesi, Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
MODÜL 6
• Teknik Raporların İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
MergenPro Logo Horizontal