"ISO 27001:2022 – A.7.4 Fiziksel Güvenlik İzleme” Güncellemesi İşletmeniz İçin Ne Anlama Geliyor?

ISO 27001:2022 Ek A Kontrol 7.4 ve Yapay Zeka Derin Öğrenme Teknolojisi Çözümlerinin Önemi

ISO 27001:2022, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) için uluslararası kabul görmüş standardın en son versiyonudur. Bu standartta Ek A, hassas bilgilerin korunmasında ve güçlü veri güvenliği yöntemlerinin sürdürülmesinde kuruluşlara yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir dizi kontrol öngörmektedir. Bu kontroller arasında, fiziksel güvenlik izlemesine odaklanan Ek A Kontrol 7.4 büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda Kontrol 7.4’ün kritik rolünü ve şirketlerin bu kontrolün uygulanmasını geliştirmek için yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi çözümlerinden nasıl yararlanabileceğini ele alıyoruz.

Kontrol 7.4

Ek A Kontrol 7.4, bir kuruluşun varlıklarının ve tesislerinin fiziksel güvenlik açısından izlenmesine odaklanır. Veri merkezleri, sunucu odaları ve depolama tesisleri gibi hassas bilgileri barındıran fiziksel kaynakları korumayı amaçlayan bir dizi önlemi kapsar. Kontrolün birincil hedefi, bu varlıklara yetkisiz erişimin, hırsızlığın veya hasarın ya önlenmesini ya da derhal tespit edilmesini sağlamaktır.

MergenPro_ISO 27001 2022

Kontrol 7.4 Neden Önemlidir?

Ek A Kontrol 7.4’ün önemi, özellikle de veri ihlalleri ve siber saldırıların kuruluşlar için önemli tehditler oluşturduğu dijital çağda yadsınamaz. İşte şirketlerin Kontrol 7.4’ün uygulanmasına öncelik vermesinin bazı temel nedenleri:

Fiziksel Varlıkların Korunması: Kontrol 7.4, kuruluşların sunucular, veri depolama cihazları ve altyapı dahil olmak üzere kritik fiziksel varlıklarını korumalarına yardımcı olur. Bu koruma, hassas verileri fiziksel ihlallerden korumak için hayati önem taşır.

Risklerin Azaltılması: Kuruluşlar, Control 7.4’ü uygulayarak hassas bilgilere yetkisiz erişim, bu bilgilerin tahrif edilmesi veya çalınması riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu proaktif yaklaşım, veri güvenliğine yönelik potansiyel tehditleri en aza indirir.

Mevzuat Uyumluluğu: Sektöre özgü birçok yönetmelik ve veri koruma yasası, kuruluşların fiziksel güvenlik önlemlerini sürdürmesini gerektirir. Kontrol 7.4 ile uyumluluk, bir kuruluşun bu hukuki gereklilikleri karşılamasını sağlar.

İş Sürekliliği: Kritik varlıkların fiziksel güvenliğinin sağlanması iş sürekliliğine de katkıda bulunur. Fiziksel ihlallerin neden olduğu aksaklıkların önlenmesi operasyonların sürdürülmesine yardımcı olur ve kesinti sürelerini önler.

İtibar Yönetimi: Yetersiz fiziksel güvenlikten kaynaklanan bir veri ihlali itibar kaybına yol açabilir. Kontrol 7.4, bir kuruluşun imajını ve müşterileri ile paydaşlarının güvenini korumaya yardımcı olur.

Maliyet Tasarrufu: Güçlü fiziksel güvenlik önlemlerinin uygulanması, maliyetli güvenlik ihlallerini ve veri kaybı olaylarını önleyerek bir kuruluşa potansiyel olarak maddi tasarruf sağlar.

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Teknolojisi Çözümlerinden Yararlanma

Günümüzün dijital dünyasında işletmeler, bilgi güvenliği uygulamalarını güçlendirmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Bu konuda en umut verici teknolojilerden biri Yapay Zeka (AI) ve derin öğrenmedir. Bu teknolojiler, Ek A Kontrol 7.4’ün uygulanmasını önemli ölçüde geliştirebilecek gelişmiş yetenekler sunmaktadır:

Gelişmiş Gözetim: Yapay zeka destekli gözetim sistemleri, fiziksel binaları geleneksel güvenlik kameralarından daha etkili bir şekilde izleyebilir. Bu sistemler olağandışı faaliyetleri tespit edebilir, yetkisiz personeli tanıyabilir ve gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir.

Davranışsal Analitik: Derin öğrenme algoritmaları, bir kuruluşun tesislerindeki insan davranış kalıplarını analiz edebilir. Bu, yaklaşan bir güvenlik ihlaline işaret edebilecek şüpheli faaliyetlerin tanımlanmasını sağlar.

Anomali Tespiti: Yapay zeka algoritmaları anomalileri tespit etmede mükemmeldir. Olağandışı olayları veya normal güvenlik protokollerinden sapmaları belirlemek için çeşitli sensörlerden ve cihazlardan gelen verileri analiz edebilirler.

Erişim Kontrolü ile Entegrasyon: Yapay zeka, erişim kontrol sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve yeteneklerini artırabilir. Örneğin, AI güvenli erişim için yüz tanımayı etkinleştirebilir veya önceden tanımlanmış kurallara göre erişim kısıtlamasını otomatikleştirebilir.

Yanıt Otomasyonu: Yapay zeka, güvenlik olaylarına otomatik yanıtları tetikleyebilir. Örneğin, belirli alanları kilitleyebilir, güvenlik personelini uyarabilir ve hatta ciddi bir ihlal durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilir.

Veri Analizi: Yapay zeka, güvenlik sensörlerinden toplanan büyük miktarda veriyi işleyip analiz ederek kuruluşların eğilimleri ve potansiyel güvenlik açıklarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Kuruluşlar, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi çözümlerini fiziksel güvenlik önlemlerine dahil ederek güvenlik tehditlerini önleme, tespit etme ve bunlara etkili bir şekilde yanıt verme becerilerini güçlendirebilirler. Bu teknolojiler sadece Ek A Kontrol 7.4’ü tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda proaktif ve akıllı bir koruma katmanı sunar.

Sonuç olarak, ISO 27001:2022 Ek A Kontrol 7.4, bilgi güvenliği yönetiminin çok önemli bir bileşenidir. Bu kontrolün yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi çözümleriyle birleştirilmesi, kuruluşların fiziksel güvenlik önlemlerini yeni bir seviyeye taşımalarını sağlar. Siber güvenlik tehditlerinin sürekli geliştiği bir ortamda, hassas verilerin ve varlıkların güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gelişmiş teknolojilerin entegrasyonu zorunlu hale gelmektedir. Bu sayede şirketler yalnızca uyumluluk gerekliliklerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda olası güvenlik ihlallerinin bir adım önüne geçebilirler.

“ISO 27001:2022 – A.7.4 Fiziksel Güvenlik İzleme” Konusunda MergenPro Çözümleri

Çözüm sağlayıcımız IDIS’in Derin Öğrenme Motoru, insan beyni gibi hareket eden ve deneyimlerden öğrenen yapay bir sinir ağıdır. İnsan kapasitesinden daha iyi performans göstererek, bir alanı, bir sahayı veya birden fazla tesisi aynı anda kapsayan tek veya birden fazla kameradaki video görüntülerinden alınan büyük miktarda veri noktasını analiz edebilir. Bu sayede bir olayı veya tehdidi önce tespit edip sonra tanımlayabilir ve yanlış alarmları filtreleyebilir.

IDIS Derin Öğrenme Motoru tarafından desteklenen doğru, hızlı, basit ve ölçeklenebilir IDIS Derin Öğrenme Analitiği (IDLA), hızlı nesne algılama ile birlikte insanların, arabaların ve bisikletlerin sınıflandırılması, izinsiz giriş algılama ve başıboş dolaşma algılama özelliklerini sunar.

MergenPro Artificial Intelligence
MergenPro IDIS AI
MergenPro IDIS AI 02

IDIS'in üç parçalı siber güvenlik koruma sistemi verilerinizi güvenli bir şekilde korur.

IDIS, ABD federal hükümeti, Savunma Bakanlığı (DoD) ve ilgili yüklenicilere pazarlanan çözümleri içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) uyumlu ürünler sunmaktadır. IDIS kameraları ve ağ video kayıt cihazları (NVR’lar), NDAA tarafından yasaklanmış komponent tedarikçileri tarafından üretilen kritik komponentleri veya System-on-a-Chip (SOC) devrelerini içermez.

idis products

Güvenli Veri Erişimi

  • DirectIP® – DirectIP®, tüm IDIS IP ürünleri tarafından desteklenen tescilli bir karşılıklı kimlik doğrulama sistemidir. IDIS IP kameraları bir IDIS NVR kayıt cihazına bağlandığında, her iki cihaz da DirectIP aracılığıyla otomatik olarak birbirlerinin kimliklerini doğrular. Kimlik doğrulama verileri hem IP kameralarda hem de NVR’de saklanır ve korunur.
  • NVR’lerde Güvenlik Duvarları – IDIS NVR ürünleri IP, MAC adresi, port ve ICMP kimlik doğrulamasını kullanan kendi güvenlik duvarlarına sahiptir. IDIS NVR ürünlerindeki güvenlik duvarları yetkisiz erişimi önlemek için tasarlanmış ve yapılandırılmıştır.
  • İki Faktörlü Kimlik Doğrulama – Kullanıcı, bir kullanıcı kimliği ve parola yazarak olağan oturum açma sürecinden geçmenin yanı sıra IDIS “Mobil Uygulaması” tarafından onaylanmalıdır. Tüm IDIS NVR’ler 2FA kullanarak kullanıcı hesaplarını güvenli bir şekilde korur.

Güvenli Veri İletimi

  • TLS – TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) ağlar üzerinden iletişim güvenliği ve veri bütünlüğü sağlamak için tasarlanmış bir kriptografik protokoldür. TLS’nin IDIS’in tescilli veri güvenliği çözümüne entegrasyonu, video veri iletimi üzerindeki olumsuz performans etkisini en aza indirir. TLS, ağlar üzerinden iletim sırasında verilerin gözetlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi dahil olmak üzere birçok potansiyel kötü niyetli faaliyetin önlenmesine yardımcı olur.
  • FEN Security (For Every Network Security) – FEN, IDIS tarafından P2P teknolojisi kullanılarak bağımsız olarak geliştirilen erişim ve veri iletimi güvenlik sistemidir. FEN otomatik bir ağ erişim sistemidir. Sistemi kurmak için yönlendiriciler veya NAT cihazları hakkında uzman bilgisi gerekmez.

Güvenli Veri Kaydı

  • iBank – iBank, IDIS tarafından bağımsız olarak özellikle video kaydı için geliştirilmiş bir veritabanı sistemidir. Bu sistem depolama verimliliğini en üst düzeye çıkarır ve hızlı veri işlemeyi mümkün kılar. Ayrıca, iBank çözümünü uygulayan depolama cihazları PC gibi harici cihazlar tarafından okunamaz, böylece veriler sahtecilik ve değişikliklere karşı korunur. iBank, IDIS’in tüm kayıt sistemlerinde kullanılır.
  • Zincirli Parmak İzi – Zincirli Parmak İzi, “Dijital Parmak İzi” olarak kullanmak üzere kaydedilen video verilerinin ayırt edici özelliklerini çıkarır, her parmak izini bir sonraki karenin verilerine gömer ve her kareyi bir blok zinciri gibi birbirine bağlar. Bu teknoloji ile oluşturulan video verileri mahkemelere kanıt olarak sunulabilir. Zincirli Parmak İzi, verilerin bütünlüğünü doğrulayan ve gerçek olduğunu kanıtlayan son derece verimli bir teknolojidir.