MergenPro, Belkasoft Türkiye Yetkili Eğitim Partneri Oldu

Dijital Delillerin Yönetimi İçin Belkasoft Eğitimi
Adli Bilişimciler İçin Mesleklerinde Önemli Bir Adım

Adli bilişim ve siber olaylara müdahale yazılım çözümlerinde küresel bir lider olan Belkasoft, 130’dan fazla ülkede müşterilerin adli bilişim soruşturmalarını çözmelerine, siber olaylara müdahale etmelerine, e-Keşif incelemeleri yapmalarına ve değerli iş varlıklarını siber tehditlerden korumalarına yardımcı olmaktadır.

Dijital çağda, suç soruşturmaları ve adli süreçler dijital delillerin etkili bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, adli bilişimcilerin dijital verilere hakim olmaları ve bu verileri doğru bir şekilde yorumlayabilmeleri son derece önemlidir. Belkasoft, adli bilişimcilerin bu alandaki becerilerini geliştirmek ve güncellemek için tasarlanmış özel eğitim programları sunmaktadır.

MergenPro_Belkasoft-Authorized-Training-Partner_Turkey

Üretici Sertifikalı Belkasoft Eğitimleri Artık Türkiye'de

Sertifikalı Belkasoft Eğitim programları;

• Kolluk kuvvetleri
• Askeri soruşturma uzmanları
• Özel sektör siber güvenlik uzmanları
• Siber güvenlik ve adli bilişim danışmanları
• Bilirkişiler ve Özel Dedektifler
• Akademik profesyoneller
• Hukuk uzmanları, için tasarlanmıştır.

Bu eğitimlerde:

• Belkasoft Evidence Center platformunu kullanarak her türlü dijital delil/kalıntı için tanımlama, imajını alma, analiz etme ve raporlama
• Adli olarak doğru incelemeler yapma ve özellikle kanıt değeri olan dijital verileri verimli bir şekilde analiz etme
• Adli davalarda mahkemelere sunulan raporlarda dijital materyalin tanımlanması, imajının alınması, analizi ve raporlanması için kullanılan prosedürleri
• Davaları yürütürken soruşturmacılara rehberlik etmek üzere dijital delillerin analizine ilişkin iyi politikalar geliştirme ve sürdürme
• İlgili kanıtları bulmak veya elde etmek için kullanılan analiz sürecinin ana hatlarını çizmek için bulgular hakkında etkili raporlar hazırlama
• Adli bilişim alanında en iyi yöntemler hakkında sağlam bir temel oluşturma, konuları detaylı olarak işlenmektedir.

Eğitimde mevcut dosyalardan kalıntıların çıkarılması, veri kazıma, canlı RAM analizi, hibernation ve pagefile analizi, vb. çeşitli analiz yöntemleri ele alınmaktadır. Her modüle bir dizi pratik alıştırma eşlik etmekte ve katılımcıların tüm soruları eğitim sırasında yanıtlanmaktadır.

Eğitim sonunda final sınavını tamamlayan ve başarılı olan tüm katılımcılara üretici Belkasoft onaylı resmi sertifika verilmektedir.

Sertifikalı Belkasoft eğitimleri;

  1. Profesyonel Gelişim ve Uzmanlık: Adli bilişimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunur. Katılımcılar, dijital delillerin analiz edilmesi ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmış eğitmenlerden yardım alırlar. Bu eğitimler, katılımcıların mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve adli bilişimde uzmanlaşmalarını sağlar.

  2. Güncel Teknoloji ve Yöntemler: Dijital suçlar ve buna bağlı olarak dijital delillerin doğası sürekli olarak değişmektedir. Belkasoft eğitimleri, katılımcılara en yeni teknoloji ve en iyi uygulamaları sunarak, onları sektördeki en güncel gelişmelerle tanıştırır. Katılımcılar, güncel teknoloji ve yöntemlerle donatıldıklarında, suçları tespit etme ve suçluları adalet önüne çıkarma yeteneklerini geliştirirler.

  3. Kapsamlı Eğitim Programları: Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan eğitimler, katılımcıların ihtiyaçlarına ve beceri seviyelerine göre uyarlanmıştır. Bu programlar, katılımcıların belirli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur.

  4. Pratik Uygulama ve Senaryo Tabanlı Eğitim: Belkasoft eğitimleri, katılımcıların öğrenmelerini pekiştirmek için pratik uygulama ve senaryo tabanlı eğitimler içerir. Bu yaklaşım, katılımcıların gerçek dünya senaryolarına benzer durumlarla karşılaşma ve bu durumları etkili bir şekilde çözme yeteneklerini geliştirmeleri sağlar. Bu şekilde, katılımcılar eğitim sonrasında daha hazır ve yetkin olurlar.

  5. Sertifikasyon İmkanı ve Endüstri Tanınırlığı: Belkasoft eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Resmi Belkasoft sertifikalarını alırlar. Bu sertifikalar, katılımcıların uzmanlık düzeylerini belgeleyerek, sektör içinde tanınmalarını sağlar. Ayrıca, bu sertifikalar, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine ve daha iyi fırsatlar elde etmelerine yardımcı olur.

Belkasoft eğitimleri, adli bilişimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları dijital suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmeleri için donatmak için mükemmel bir fırsattır. Türkiye’deki yetkili eğitim ortağı olarak, adli bilişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları sunuyoruz.