Adli Bilişim ve Siber Suçlar

Adli bilişim genel olarak dijital cihazlarda bulunan delillerin toplanması ve araştırılmasını kapsayan bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgili olarak bir bilim dalıdır. Adli bilişim terimi başlangıçta bilgisayar adli incelemeleri ile eşanlamlı olarak kullanıldıysa da, dijital verileri depolayabilen tüm cihazların incelenmesini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Adli bilişim incelemeleri ve soruşturmaları için birçok farklı donanım ve yazlım kullanılmaktadır. Adli bilişim metodolojisi özel sektörde de kullanılmaktadır; şirket içi soruşturmalar veya yetkisiz bir ağ saldırısının niteliği ve kapsamının anlaşılması gibi.

Genel olarak Adli Bilişim; Adli Bilgisayar İncelemeleri, Adli Ağ İncelemeleri, Adli Veri Analizi ve Adli Mobil Cihaz İncelemelerini içerir. Tipik bir adli süreç delillerin toplanmasını, adli imajının/kopyanın alınması ve dijital materyalin incelenmesini/analizini ve inceleme sonuçları hakkında bir raporun oluşturulmasını kapsamaktadır.

Adli Bilişim ve Siber Suçlar incelemelerinde ihtiyacınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal