Genel / Kişisel Veri Koruma (GDPR)

Yeni veri gizliliği ve güvenliği yasaları dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar için yüzlerce sayfalık yeni gereksinimler içermektedir. Kişilerden verilerin toplanması ile ilgili kanun ve yönetmelikler kuruluşlara büyük yükümlülükler getirmektedir. Gizlilik ve güvenlik standartlarını ihlal edenlere karşı çok sert para cezaları uygulanmaktadır.

Gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hak ve özgürlüklerinin korunması ve kanun/yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması gerekmektedir. Uygunluk gösterebilmek için kontrolör iç politikalar benimsemeli ve özellikle tasarım yoluyla veri koruma ve varsayılan olarak veri koruma ilkelerini karşılayan önlemler almalıdır.

Otomatik veya manuel olarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemler (toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, kullanma, silme, vb.) veri işleme olarak tanımlanmaktadır.

Genel/Kişisel Veri Koruma amaçlarına uygun analiz yazılımlarımız, güvenli veri silme ve imha etme çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal