Mobil Adli Bilişim

Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumundadır. Bireyler günlük kullanımlarında iletişim ve veri gönderme -alma işlemlerinin çoğu için mobil cihazları kullanmaktadır ve bu cihazlar önemli miktarda veri içermektedir. Mobil cihazlar telefon arama kayıtları ve kısa mesajların yanı sıra fotoğraflar, belgeler, e-postalar, sosyal medya aktiviteleri, konum bilgileri, çeşitli aplikasyon verileri de dahil olmak üzere çok farklı yapıdaki bilgileri depolamaktadır. Mobil adli bilişim her ne kadar kolluk kuvvetleriyle ilişkilendirilse de işletmeler fikri mülkiyetinin çalınmasından bir çalışanın suiistimaline kadar farklı konularda mobil adli bilişim araçlarını kullanabilirler.

Mobil adli bilişimin temel amacı veri bütünlüğü korunurken bir mobil cihazdan dijital kanıt veya ilgili verileri çıkarma olsa da bir işletmeye ait olan ve mobil cihazlarda depolanan verilerin güvenliğini korumak içinde kullanılmaktadır. Mobil cihazlar sadece telefon ve akıllı tabletler ile sınırlı değildir. IoT cihazları, hafıza kartları, dronlar ve bulut servis verileri de mobil adli bilişim kapsamında yer almaktadır.

Mobil adli bilişim çalışmalarınızda ihtiyacınıza uygun çözümleri beraberce belirleyebilmemiz ve sizlere tasarruf sağlayabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MergenPro Logo Horizontal