BelkaCE Sertifikalı Belkasoft Eğitimi (Belkasoft Certification Course)

  • Süre

    3 Gün

  • Seviye

    Orta - İleri

Sertifikalı Belkasoft Eğitim programı;

• Kolluk kuvvetleri
• Askeri soruşturma uzmanları
• Özel sektör siber güvenlik uzmanları
• Siber güvenlik ve adli bilişim danışmanları
• Bilirkişiler ve Özel Dedektifler
• Akademik profesyoneller
• Hukuk uzmanları, için tasarlanmıştır:

Bu eğitimde:

• Belkasoft Evidence Center platformunu kullanarak her türlü dijital delil/kalıntı için tanımlamayı, imajını almayı, analiz etmeyi ve raporlamayı
• Adli olarak doğru incelemeler yapmayı ve özellikle kanıt değeri olan dijital verileri verimli bir şekilde analiz etmeyi
• Adli davalarda mahkemelere sunulan raporlarda dijital materyalin tanımlanması, imajının alınması, analizi ve raporlanması için kullanılan prosedürleri
• Davaları yürütürken soruşturmacılara rehberlik etmek üzere dijital delillerin analizine ilişkin iyi politikalar geliştirmeyi ve sürdürmeyi
• İlgili kanıtları bulmak veya elde etmek için kullanılan analiz sürecinin ana hatlarını çizmek için bulgular hakkında etkili raporlar hazırlamayı
• Adli bilişim alanında en iyi yöntemler hakkında sağlam bir temel oluşturmayı, öğreneceksiniz.

Eğitimde mevcut dosyalardan kalıntıların çıkarılması, veri kazıma, canlı RAM analizi, hibernation ve pagefile analizi, vb. çeşitli analiz yöntemleri ele alınacaktır. Her modüle bir dizi pratik alıştırma eşlik edecek ve katılımcıların soruları eğitim sırasında yanıtlanacaktır.

Eğitim sonunda final sınavını tamamlayan ve başarılı olan tüm katılımcılara üretici Belkasoft onaylı resmi sertifika verilecektir.

MODÜL 1
Giriş
MODÜL 4
Kullanıcı Paneli ile çalışma
MODÜL 7
Örnek vaka incelemesi. Bağlantı (Korelasyon) Analizi
MODÜL 2
Belkasoft X ile ilk adımlar. Veri kaynağı ekleme
MODÜL 5
Kalıntılar. Sohbetler. Filtreleme ve Sıralama
MODÜL 8
Windows kalıntıları ve anti-forensics çabalarına karşı çalışma
MODÜL 3
Mobil Adli Bilişim: Veri toplama
MODÜL 6
Tarama geçmişi, belgeler ve resimlerle çalışma. Sonuçları arama ve dışa aktarma
MODÜL 9
Veri kazıma ve bellek analizi
MODÜL 10
Arama sonuçlarını filtreleme: Zaman Çizelgesi ve Hash Set Analizi
BELKASOFT SERTİFİKASYON SINAVI

Dersler, eğitmen eşliğinde gösterimler ve pratik alıştırmalar yoluyla katılımcıları dijital/ mobil delilleri tanımlamaya, elde etmeye, analiz etmeye ve raporlamaya hazırlayacaktır. Kurs faaliyetleri ve alıştırmalar sırasında katılımcılar, adli açıdan doğru incelemeler yapma ve kanıt değeri taşıyan dijital verileri verimli bir şekilde analiz etme becerisini kazanacaklardır. Kurs boyunca katılımcılar, mahkemelere sunulan rapor ve çalışmalar için elektronik delillerin tanımlanması, edinilmesi, analizi ve raporlanmasında kullanılan prosedürleri tartışacaklardır. Katılımcılar ayrıca, davaları yürütürken soruşturmacılara rehberlik etmek için elektronik delillerin analizine ilişkin bir strateji geliştirmenin ve sürdürmenin önemini tartışacaklardır. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, ilgili kanıtları bulmak için izlenen analiz sürecini detaylandırarak etkili bir rapor hazırlayabileceklerdir.

MergenPro Logo Horizontal